• In het aangepaste plan ligt er geen water tussen de gebouwen, maar komt er een landschappelijke invulling met duintjes en streekeigen bomen en struiken. Wel is er ruimte gereserveerd voor de retentie van regenwater. Door het reliĆ«f van de duinen en begroeiing van het bos door te zetten rond het nieuwe wellness-gebouw, sluit dit helemaal aan bij het omringende gebied. Hierdoor komt de bebouwing bovendien verscholen te liggen in het duinlandschap, dat zowel op het huidige zwembadterrein als rondom Hotel Noordsee wordt aangelegd.
  • Alle hekken om het terrein verdwijnen. Het gebied wordt integraal onderdeel van de Vleijen en is daarmee toegankelijk voor iedereen. Tegelijkertijd wordt de privacy bewaakt door hoogteverschillen in het landschap en beplanting rond de terrassen wel privacy.
  • De ontsluiting voor de bewoners van de appartementen met permanente woonbestemming vindt plaats via een nieuwe weg tussen het Natuurcentrum en Hotel Noordsee. De inrichting van dit deel vindt in nauw overleg plaats met het Natuurcentrum en de VVE van het appartementengebouw.
  • De Molenweg wordt autovrij en wordt zo een prachtige toegang naar de Vleijen voor fietsers en wandelaars. Links en rechts van het pad verrijzen, bijvoorbeeld, rozenbottelplanten en meidoornbomen.
  • Er worden enkel Amelander planten en bomen geplant. Beplanting als lijsterbes, kamperfoelie en kardinaalsmuts komt door het hele landschap te liggen. Door de diversiteit van de beplanting is deze alle seizoenen aantrekkelijk. Het Amelandse landschap wordt door deze ontwikkeling versterkt, niet afgebroken.