• Minder grootschalig. Nieuwbouw en oudbouw (Hotel Noordsee) worden niet meer bovengronds aan elkaar gekoppeld.
 • Architectuurstijl passend bij het karakter van Ameland: rieten kappen, wit gestucte muren, of Amelander gevelsteen. Een tijdloze uitstraling.
 • Het aangrenzende¬†Noordsee Hotel¬†wordt in dezelfde stijl gerenoveerd, dus met rieten kap en wit gekeimde muren.
 • Compacte bebouwing met hotelkamers boven de wellness-faciliteiten. Het bebouwingspercentage komt nu uit op 25,7 procent van het plangebied (bestemmingsplaneis = maximaal 30 procent).
 • Geen water tussen de gebouwen, maar een landschappelijke invullingen met duintjes en streekeigen bomen en struiken. Hierdoor komt alle bebouwing verscholen te liggen in het duinlandschap, dat zowel op het zwembadterrein als rondom Hotel Noordsee komt te liggen.
 • Onder fietspad de Molenweg komt een tunnelverbinding tussen Hotel Noordsee en het toekomstige wellness-gebouw. Zo kunnen de zichtlijnen vanaf de Strandweg richting de Vleijen en andersom worden behouden.
 • De Molenweg blijft als fiets- en wandelpad intact, net als het fietsbruggetje in het aangrenzende natuurgebied de Vleijen.
 • Alle hekken om het terrein verdwijnen. Het gebied wordt integraal onderdeel van de Vleijen en is daarmee toegankelijk voor iedereen.
 • Het wellness-gebouw krijgt een eigen entree waardoor de toegankelijkheid van dagbezoekers wordt vergroot.
 • Het aangepaste plan voorziet in 100 hotelkamers. Voorheen rekende het plan op 126 kamers.

Gemeentelijke kaders 2012

Het aangepaste plan voldoet zo op alle punten aan de kaders van de gemeente:

 • Nog altijd staat de komst van een hoogwaardige wellness met hotelaccommodaties centraal.
 • Er wordt uitsluitend op eigen grond gebouwd.
 • De strook grond langs de waterpartij aan de rand van de Vleijen is wel eigen grond, maar wordt niet bebouwd of afgegraven.
 • Het centrale wellness-gebouw wordt maximaal 10 meter hoog (nokhoogte).
 • Hotelunits worden maximaal 8,5 meter hoog (nokhoogte) en liggen minimaal 15 meter uit elkaar.
 • De bebouwingsdichtheid blijft onder het maximum van 30 procent.
 • De fietsbrug in de Vleijen blijft behouden.